Gedragsregels

Gedragsregels voor zakenpartners

De gedragsregels voor zakenpartners van ​​​​​​​Fahad Transport verplichten onze leveranciers en zakenpartners om aan ethische en juridische normen te voldoen. Ze vormen een belangrijke basis voor onze gezamenlijke zakelijke transacties.

In de gedragsregels voor zakenpartners van Fahad Transport worden de verwachtingen van Fahad Transport duidelijk geformuleerd: leveranciers en zakenpartners spreken af om aan de vereisten van de code te voldoen. Voor Fahad Transport betekent dit een aanzienlijke bijdrage voor duurzaam handelen in de supply chain.

Onze gedragsregels voor zakenpartners zijn – onder andere – gebaseerd op de principes van het VN Global Compact en dezelfde principes die wij hebben opgenomen in de ethische bedrijfsprincipes – gedragscode van Fahad Transport voor onze managers en werknemers. Ze zijn gericht aan alle bedrijven en personen in de hele wereld van wie wij goederen of diensten aankopen.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

 

Klant worden

Bel ons

© 2019 Fahad Transport B.V. | ontwikkeld en ontworpen door ASIM design

Privacy statement | Terms and Conditions