Warehousing

Uitgebreid aanbod aan magazijnruimte

Fahad Transport B.V. beschikt over een uitgebreid aanbod aan magazijnruimte . Opslagfaciliteiten worden gebruikt voor logistieke dienstverlening aan diverse klanten. De aangeboden diensten bestaan uit de behandeling van inkomende goederenstromen, opslag, uitgaande goederenstromen en “value added services”.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

 

Klant worden

Bel ons

Inkomende goederenstromen

Inkomende goederenstromen worden beheerd vanaf de order acceptatie tot een met het eventuele opslaan van de goederen.


receptie en A-check van de goederen

kwaliteitscontrole na vaststelling van onregelmatigheden

scanning en opslag

cross-docking bij onmiddellijke koppeling van inkomende
en uitgaande goederenstromen

Uitgaande goederenstromen

Zowel voor afgewerkte produkten als voor produktie-onderdelen wordt de uitgaande goederenstroom beheerd in functie van de klantspecificaties

Voor afgewerkte producten

Replenishment picking in volle vrachten

 Detail-picking volgens klantenorders (in de functie van
distributiecentrum)

voor productie-onderdelen

Aanlevering op afroep

Replenishment picking en aanlevering

Just-In-Time aanlevering

Kanban picking en aanlevering rechtstreeks
op produktielijnen

2500 m2

Aan magazijnruimte

 

Opslag

Opslag gebeurt in bulk of reklocaties volgens produktspecifieke eigenschappen, waarbij volgende activiteiten worden ondersteund


cycle counts op regelmatige basis

jaarlijkse inventaris in samenwerking met de klant

master data beheer

status beheer op stuk-niveau

de ondersteuning door ons WMS laat tracering toe tot op
produkt-serienummer

Wereldwijd vertrouwd

Contact opnemen

© 2019 Fahad Transport B.V. | ontwikkeld en ontworpen door ASIM design

Privacy statement | Terms and Conditions